Utbildning

Vi tar fram utbildningar inom IT för att användas inom ert företag internt eller mot Era kunder för en produkt eller tjänst som Ni erbjuder.

Utbildningen tas fram tillsammans med Er och genomförs antingen av Er själva eller av oss.